Umowy ETIUDA 7, SONATINA 3 – jak uzupełnić w OSF

Po otrzymaniu decyzji proszę wejść na stronę https://osf.opi.org.pl
→ Wysłane
→ Otworzyć swój wniosek
→ w menu po lewej stronie znajdą Państwo zakładkę UMOWA.

Umowę należy uzupełnić:

  • (podmiot umowy w narzędniku): Uniwersytetem Warszawskim
  • którą reprezentuje(ą): dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych

oraz

  • wpisać swoje imię i nazwisko w narzędniku (z kim?, np. Ypsylonem Zetowskim)

– Numer konta dla projektów badawczych z NCN: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

SONATINA: Kopia umowy o pracę nie jest już wymagana – reguluje to § 2. pkt 8 Umowy: Jednostka zobowiązuje się zatrudnić Kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego, na zasadach określonych w Regulaminie. 

Posted in Wiadomości.