Umowy w ramach programu MNiSW: „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” i „Doskonała Nauka”

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu  w/w programów Wnioskodawcy, którzy otrzymali informację w systemie OSF o finansowaniu, powinni:

  • w terminie 30 dni od dnia otrzymania w/w informacji złożyć do Ministerstwa (za pośrednictwem Biura Obsługi Badań UW) wypełnione umowy.

W umowie proszę wskazać jako:

  • osobę reprezentującą Uniwersytet Warszawski:
    dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych,
    (22) 55 20 350, e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl,
    numer pełnomocnictwa  ZRP-015-0-158/2016 z dnia 1 września 2016 roku,
  • numer konta: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452, bank Polska Kasa Opieki SA.

Wypełnioną umowę (w formacie pdf) z podpisem elektronicznym władz Wydziału/Jednostki należy przesłać na  adres: Monika.Baranska@adm.uw.edu.pl.  W przypadku braku możliwości podpisania umowy przez władze Wydziału/Jednostki podpisem elektronicznym proszę o przesłanie maila z akceptacją władz Wydziału/Jednostki na realizację składanej umowy.

Jako dodatkowy załącznik proszę także dołączyć potwierdzenie otrzymania finansowania (wydruk z systemu OSF).

Po zweryfikowaniu poprawności wypełnienia umowy, umowa zostanie przekazana do podpisu Rektora, a następnie wysłana do Ministerstwa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Posted in Wiadomości.