UWAGA – uściślenie zasad NPRH dot. terminów realizacji modułów

Szanowni Państwo,
w dniu 19 listopada 2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że okres realizacji projektów
  • w ramach modułuDziedzictwo narodowe” wynosi: 5 lat – w przypadku projektów nowych albo 3–5 lat w przypadku projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane przez co najmniej 3 lata,
  • w ramach modułów „Uniwersalia” i „Fundamenty” – do 5 lat.

 

Posted in Wiadomości.