Warunki oraz regulamin konkursu MINIATURA 2

Po kilkumiesięcznych dyskusjach dotyczących warunków przeprowadzania kolejnej edycji konkursu MINIATURA, uchwałą nr 4/2018 określono warunki oraz regulamin konkursu MINIATURA 2 na działania naukowe. Członkowie Rady zwrócili uwagę, że podstawowym celem programu MINIATURA jest finansowe wsparcie aktywności naukowej służącej przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Uzgodniono, że w ramach konkursu MINIATURA 2 badacze ze stopniem naukowym doktora będą mogli starać się o finansowanie badań wstępnych, badań pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów konferencyjnych, wyjazdów badawczych albo konsultacyjnych. Biorąc pod uwagę przebieg pierwszej edycji tego konkursu, Rada zdecydowała, że nakład finansowy MINIATURY 2 będzie wynosić 20 mln zł.

Ogłoszenie konkursu zaplanowano w kwietniu br.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-01-29-styczniowe-posiedzenie-rady-ncn

Posted in Wiadomości.