Wnioski na inwestycje związane z działalnością naukową

W dniu 12 sierpnia br. w OSF został uruchomiony moduł do składania wniosków na inwestycje związane z działalnością naukową.

Termin upływa 15 września br. (jest to termin złożenia podpisanego wniosku w MNiSW)
Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

Przypominamy, że w sekcji DANE WNIOSKODAWCY – Kierownik podmiotu musi znajdować się Rektor uczelni lub Dyrektor instytutu, bez względu na to kto będzie podpisywał wniosek. Dane dotyczące osoby upoważnionej do podpisania wniosku znajdują się w sekcji OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE WNIOSEK.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/w-osf-mozna-skladac-wnioski-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-20190822

oraz

https://www.gov.pl/web/nauka/inwestycje


Zgodnie z § 24 rozporządzenia w sprawie inwestycji, do dnia 31 grudnia 2019 roku wnioski szczególne/losowe o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składane są do ministra w postaci papierowej.

Wzór wniosku o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składanego w trybie normalnym, będzie zawierał informacje tożsame z tymi, które znajdują się we wzorze wniosku szczególnego/losowego. Należy zaznaczyć, że na rok 2020 wnioski składane będą w systemie OSF w terminie do 15 września 2019 r. (jest to termin złożenia podpisanego wniosku w MNiSW). Moduł umożliwiający utworzenie nowego wniosku zostanie uruchomiony pod koniec lipca 2019 r. Zatem ewentualne wnioski składane w trybie normalnym przesłane w wersji papierowej będą odsyłane w celu wprowadzenia ich do OSF.

Materiały

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Posted in Wiadomości.