Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej)

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF od 8 czerwca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).

Termin na składanie wniosków upływa:

  • 17 sierpnia w Biurze Obsługi Badań
  • 31 sierpnia 2020 r. w MNiSW – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

  1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
  2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Duszczyka:

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
  • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
    – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
    – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

  • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:
lub

 

 

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r., pozostaną bez rozpoznania.

Materiały

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/uruchomienie-systemu-osf–skladanie-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-finansowych-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-spub-lub-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-spubi

Posted in Wiadomości.