Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł Uniwersalia 2.1 (2019)

kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty.

W konkursie udział wzięło 35 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do finansowania 12 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 1 200 519,00 zł.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Na Uniwersytecie Warszawskim realizowane będą dwa projekty:

  • Tłumaczenie na język niemiecki i wydanie w Niemczech monografii naukowej Piotra Szlanty pt.”Polakożerca kontra wrogowie Rzeszy. Cesarz Wilhelm II i Polacy 1888-1918″
  • Tłumaczenie na język angielski książki autorstwa Bartosza Kontnego, pt. „Archeologia wojny. Studia nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresów wpływów rzymskich i wędrówek ludów”, wyd. Napoleon V, Oświęcim 2019 oraz wydanie jej drukiem

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-nrph-w-module-uniwersalia-21-2019

Posted in Wiadomości.