Wprowadzanie danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on“

10 lipca 2015 r. ogłoszony został przez Sekretarza Stanu prof. Marka Ratajczaka Komunikat informujący o konieczności wprowadzania danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on“.

Zgodnie z przepisami jednostki naukowe zobowiązane są do wprowadzenia do Systemu danych, o których mowa w art.4c ust 3 i 10 Ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 poz.1620 oraz z 2015 r. poz. 249), obejmujących okres od 1 stycznia 2013 r. w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy, czyli do 25 sierpnia br.
Biorąc jednak pod uwagę okres urlopowy oraz dużą ilość informacji nięzbędnych do wprowadzenia, Ministerstwo wyraziło zgodę na wprowadzenie danych do końca trzeciego kwartału br, czyli do 30 września 2015 r.

Prosimy o wprowadzenie w/w danych, stanowią bowiem one podstawę do określenia dotacji na działalność statutową jednostki w podanym terminie.

Posted in Wiadomości.