„Wsparcie dla czasopism naukowych” – komunikat w sprawie wyników oceny przez Zespół doradczy wniosków złożonych w konkursie

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces oceny przez Zespół doradczy wniosków złożonych w konkursie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Wyniki oceny dokonanej przez Zespół są obecnie udostępniane wnioskodawcom w systemie ZSUN/OSF. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”(Dz.U. poz. 1832, 2198) przedsiębiorca niezadowolony z wyników oceny, może złożyć, w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o jej wynikach, umotywowane zastrzeżenia do tych wyników. Zastrzeżenia składa się za pośrednictwem systemu.

Równocześnie informujemy, że liczba projektów pozytywnie ocenionych przez Zespół jest większa niż liczba wniosków, które mogą zostać objęte finansowaniem. W związku z powyższym, Zespół rekomendował objęcie finansowaniem wniosków, które uzyskały:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych – 75 pkt i więcej,
  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych – 75 pkt i więcej,
  • w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 70 pkt i więcej,
  • w dziedzinie nauk rolniczych – 59 pkt i więcej,
  • w dziedzinie nauk społecznych – 75 pkt i więcej,
  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – 59 pkt i więcej,
  • w dziedzinie nauk teologicznych – 70 pkt i więcej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-w-sprawie-wynikow-oceny-przez-zespol-doradczy-wnioskow-zlozonych-w-konkursie-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych

Posted in Wiadomości.