Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki (KEN).

Opublikowany na początku tego roku wykaz wydawnictw monografii naukowych tworzony jest na potrzeby nowego systemu ewaluacji. Wydawnictwa, które nie zostały uwzględnione w wykazie, mają właśnie szansę dostać się na listę.

Więcej informacji o wykazie:

Uruchomiono specjalny system teleinformatyczny w ramach Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), w którym przygotowano dedykowane temu zadaniu funkcjonalności. Komisja Ewaluacji Nauki będzie rozpatrywać tylko i wyłącznie wnioski zgłaszane przez ten system.

Zgłoszenie może przesłać każde wydawnictwo. W tym celu należy wyznaczyć osobę reprezentującą wydawnictwo, która będzie technicznie odpowiadała za przesłanie zgłoszenia w systemie PBN. Osoba ta, aby móc wypełnić formularz zgłoszenia wydawnictwa, będzie musiała posiadać konto w systemie PBN oraz nabyć dedykowane uprawnienia systemowe.

Wszystkie informacje dotyczące procedury rejestracji konta w systemie wraz z instrukcją dla użytkownika:


Zgłoszenie w sprawie włączenia do wykazu – jakie informacje należy uwzględnić?

Informacje o wydawnictwie

  • Nazwa wydawnictwa
  • Adres strony internetowej wydawnictwa (link do strony)
  • Opis bibliograficzny 4 wybranych monografii naukowych wydanych w latach 2013–2019. Opis bibliograficzny powinien zawierać: imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, ISBN.
  • Opis profilu naukowego wydawnictwa (w opisie rekomendujemy podać liczbę cytowań monografii wskazanych w opisach bibliograficznych, o których mowa w pkt. 1.c, z 3 baz: Google Scholar, Web of Science oraz Scopus).

Stosowanie zasad etyki publikacyjnej

  • Nazwa programu antyplagiatowego używanego przez wydawnictwo
  • Opis stosowania zasad etyki publikacyjnej
  • Link do strony wydawnictwa z opublikowaną procedurą wydawniczą

Stosowanie ustalonej procedury recenzji

  • Adres strony internetowej z opublikowaną procedurą recenzji (link do strony wydawnictwa z opublikowaną procedurą recenzji)
  • Pliki PDF z co najmniej 1 recenzją (zanonimizowaną) dla każdej monografii wskazanej w punkcie 1c
  • Plik PDF z całą monografią – dotyczy każdej monografii wskazanej w punkcie 1c
Posted in Wiadomości.