Wydłużenie terminu na składanie wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Z uwagi na duże zainteresowanie naborem wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, odpowiadając na postulaty środowiska naukowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił przedłużyć termin składania wniosków do 8 lipca 2019 r. (do 4 lipca w BOB)

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wydluzenie-terminu-na-skladanie-wnioskow-o-wpisanie-strategicznej-infrastruktury-badawczej-na-polska-mape-infrastruktury-badawczej

Posted in Wiadomości.