Wyniki konkursów MAESTRO 10, SONATA BIS 8 i HARMONIA 10

Po raz dziesiąty NCN przyznał środki na finansowanie badań podstawowych doświadczonym naukowcom w konkursie MAESTRO, a po raz ósmy uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego w konkursie SONATA BIS. Po raz ostatni rozstrzygnęliśmy natomiast konkurs HARMONIA na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. 

Biorąc pod uwagę wszystkie trzy konkursy, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli 154 wnioski, spośród których do realizacji skierowano 36 na kwotę niemal 40 mln zł. W naukach o życiu wpłynęły 202 wnioski, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 45 projektów na kwotę ponad 101 mln zł. W naukach ścisłych i technicznych badacze złożyli 294 wnioski, z czego 66 na łączną kwotę niemal 110 mln zł otrzymało finansowanie. 

Z Uniwersytetu Warszawskiego zakwalifikowano do finansowania:

  • 10 projektów Harmonia 10
  • 7 projektów Sonata Bis 8

 

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-18-wyniki-harmonia10-maestro10-sonatabis8

Posted in Wiadomości.