Wyniki konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty na badania podstawowe doświadczonym naukowcom oraz uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego.  

W rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono łącznie 476 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 90 projektów.

  • MAESTRO 11 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • SONATA BIS 9 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Konkurs: MAESTRO 11

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Epistemiczne i semantyczne zobowiązania fundamentalnych teorii matematycznych dr hab. Cezary Cieśliński Uniwersytet Warszawski 2 413 800
2 Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin prof. dr hab. inż. Karol Lesław Grela Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 3 987 200
3 Protokoły oparte na inteligentnych kontraktach: teoria dla zastosowań dr hab. Stefan Michał Dziembowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 3 787 000

Konkurs: SONATA BIS 9

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
5 Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne dr hab. Marta Bucholc Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii 2 462 240
2 Kwantowa Informacja w Kwantowych Teoriach Pola i Holografii: Dynamika i Złożoność. dr Paweł Piotr Caputa Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 2 185 000
6 Nanofotoniczne hybrydowe materiały oparte o silne sprzężenie światła z ekscytonami dr hab. Tomasz Jan Antosiewicz Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 2 337 600
16 Zastosowanie wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji dr hab. Magdalena Stobińska Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 2 495 280
30 Zagadnienia o miarowych danych dr Iwona Anna Chlebicka Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1 875 000

* Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami rankingowymi

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-18-wyniki-konkursow-maestro11-sonata-bis9-uwertura4

Posted in Wiadomości.