Wyniki konkursów Opus 13 i Preludium 13

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2016 r.:

  • OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wejść na stronę https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13


 

Posted in Wiadomości.