Wyniki konkursów OPUS 15, PRELUDIUM 15

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2018 r.:

  • OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 15 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Laureaci z UW:

Opus 15:

Nazwa podmiotu Kierownik projektu
Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie prof. dr hab. Władysław Andrzej Czapliński
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego dr Piotr Mikołaj Setny
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Bartosz Trzaskowski
Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy dr hab. Grzegorz Kość
Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy dr hab. Katarzyna Halina Dembicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales” dr hab. Justyna Agnieszka Olko
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii prof. dr hab. Joanna Kufel
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii dr Anna Urszula Podgórska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii dr Agata Królikowska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł Józef Kulesza
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii dr hab. Dominik Gront
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii dr Jeffrey Ketland
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii dr hab. Tadeusz Andrzej Ciecierski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii prof. dr hab. Joanna Elżbieta Odrowąż-Sypniewska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Lewandowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki dr hab. Piotr Jan Wasylczyk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych dr Katarzyna Natalia Szmigiel-Rawska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii dr hab. Mikołaj Konstanty Zapalski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii dr hab. Zbigniew Remin
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny dr Zuzanna Sarnecka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny dr hab. Paweł Janiszewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny dr hab. Piotr Paweł Szlanta
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny dr hab. Krzysztof Zbigniew Jakubiak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki dr Łukasz Paweł Kozłowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki prof. dr hab. Adrian Langer
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki prof. dr hab. Piotr Bogusław Mucha
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki prof. dr hab. Anna Barbara Gambin
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki dr Marcin Dziubiński
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki dr hab. Henryk Michalewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. Janusz Adam Kudła
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki dr Artur Szarecki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji dr hab. Łukasz Marek Pisarczyk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii prof. dr hab. Joanna Karolina Rączaszek-Leonardi
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii dr hab. Maciej Antoni Górecki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania dr Aleksandra Wąsowska

Preludium 15

Nazwa podmiotu Kierownik projektu
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego mgr Agata Paulina Perlińska
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego mgr Aleksandra Irena Jarmolińska
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego mgr Sylwia Maria Niedziółka
Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca mgr Rafał Ireneusz Miśta
Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami mgr Ewa Cichocka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii mgr Alicja Olimpia Pawelec – Olesińska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii mgr Przemysław Decewicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii mgr Maciej Paweł Ciemny
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii mgr Bartosz Maćkiewicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii mgr Maciej Marek Zając
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki mgr Paweł Kozów
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki mgr Jan Henryk Kwapisz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki mgr Jakub Wiśniewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki mgr Dongxiang Wang
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych mgr Magdalena Skorupska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny mgr Anna Dybała-Pacholak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny mgr Małgorzata Mileszczyk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny mgr Stanisław Andrzej Zawadzki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny mgr Karolina Morawska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Rafał Meller
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Mateusz Rapicki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Zofia Aldona Michalik
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Adam Karol Karczmarz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Bartosz Paweł Piotrowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Piotr Wygocki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych mgr Łukasz Andrzej Byra
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych mgr Jakub Jerzy Sokołowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji mgr Joanna Urszula Mazur
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii mgr Piotr Litwin
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii mgr Marta Anna Siepsiak

 

Gratulujemy!

Posted in Wiadomości.