Wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Od 4 czerwca do 8 lipca 2019 r. MNiSW prowadziło nabór wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Łącznie rozpatrzono 146 wniosków.

Wnioski oceniał zespół doradczy powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwóch ekspertów zewnętrznych, w tym jeden zagraniczny.

Po zakończonej ocenie wniosków, zespół doradczy przedłożył Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje w sprawie wpisania strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Rekomendacje przewidywały umieszczenie na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej 65 najwyżej ocenionych przedsięwzięć.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychylił się do rekomendacji zespołu.

Jednocześnie, mając na uwadze istniejące zobowiązania międzynarodowe rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o umieszczeniu na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej dodatkowych pięciu infrastruktur badawczych, które nie uzyskały pozytywnej rekomendacji zespołu.

Te infrastruktury to:

  1. CLARIN – Wspólne zasoby język i infrastruktura technologiczna;
  2. Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL;
  3. FAIR – Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami;
  4. Infrastruktura obrazowania biologicznego i bio-medycznego – Bio-Imaging Poland (BIPol);
  5. POL-OPENSCREEN – Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej.

Łącznie na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej umieszczono zatem 70 strategicznych infrastruktur badawczych.

  • Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o wpis strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej otrzymają do końca lutego 2020 r. formalną decyzję w sprawie wpisu bądź odmowy wpisu zgłaszanej infrastruktury na Mapę.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wyniki-naboru-wnioskow-o-wpisanie-strategicznej-infrastruktury-badawczej-na-polska-mape-infrastruktury-badawczej

Posted in Wiadomości.