wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA

Znamy wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje 84 stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej.

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Przyroda w polskich sztukach wizualnych w latach 2000-2020 – analiza filozoficzna. mgr Agata Zuzanna Kowalewska Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii 88 676
2 Liminalny aspekt bóstw w starożytnym Egipcie mgr Dániel Viktor Takács Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny 101 844
3 Integracja sygnałów wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych w procesie kształtowania się poczucia własności ciała mgr Piotr Litwin Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 120 112
4 Archiwum dziewczyn: własne oblicza dziewczyn w kulturze wizualnej i literaturze mgr Aleksandra Maria Kamińska Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales” 85 568
5 Ekowioski – laboratoria przyszłości. mgr Marcin Włodzimierz Krassowski Uniwersytet Warszawski 139 352
6 Psychospołeczne konsekwencje i moderatory traumy historycznej mgr Magdalena Skrodzka Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 103 676
7 Performatywne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca, na przykładzie miejscowości Andźuna, Indie. mgr Agata Rybus Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny 101 844
8 Różnice indywidualne w zakresie dwuwymiarowego perfekcjonizmu oraz perspektyw czasowych a emocje okołostartowe oraz poziom wykonania w sporcie. mgr Wojciech Karol Waleriańczyk Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 115 568
9 Uwarunkowania prawne cyfryzacji administracji z wykorzystaniem technologii rozproszonych rejestrów mgr Katarzyna Marta Ziółkowska Uniwersytet Warszawski 89 512
10 Czasowe i przestrzenne koordynaty sukcesji kręgowców w późnej kredzie Pustyni Gobi mgr Łukasz Jakub Czepiński Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii 99 608
11 Konsekwencje asymptotycznego bezpieczeństwa w teorii grawitacji i teorii cząstek mgr Jan Henryk Kwapisz Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 160 200
12 Fizyka domieszek w ultrazimnych mieszaninach atomów z jonami i cząsteczkami mgr Dariusz Krzysztof Wiater Uniwersytet Warszawski 101 844
13 Spektroskopia gamma bardzo neutronowo-nadmiarowych jąder w otoczeniu powłok magicznych mgr Monika Piersa Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 150 264
14 Efekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w kilku-elektronowych układach atomowych i molekularnych mgr Michał Kamil Siłkowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 131 840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-17-wyniki-etiuda-8?language=pl

Posted in Informacje.