Dziesiąty konkurs w Programie LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił dziesiąty konkurs w Programie LIDER

Termin naboru wniosków: 18.01.2019 r. – 18.03.2019 r.

Program adresowany jest do osób, które:

  1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora,
  2. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego  nie upłynęło 7 lat (…) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
  3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

 W zakładce „Materiały do pobrania” https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33219&L=0%252523a6_u1%252523a54_u2%252523a54_u2%252523a69_u1_p
dostępne są m.in.:

  • regulamin konkursu wraz z załącznikami
  • Instrukcja logowania do Generatora Wniosków w ramach Programu LIDER
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie LIDER X

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego, w okresie od 18 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019 r. (Generator wniosków w ramach X edycji Programu LIDER jest już dostępny w systemie informatycznym: https://lsi.ncbr.gov.pl)

Pytania dotyczące naboru w X edycji Programu LIDER oraz  przypadki nieprawidłowego funkcjonowania systemu należy kierować wyłącznie na adres: lider-at-ncbr.gov.pl  

Posted in Wiadomości.