Zakończenie naboru wniosków do programu „Dialog”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończony zostanie nabór wniosków do programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski do programu „DIALOG” złożone po 30 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane. Pierwszą stronę wniosku, wygenerowaną przez system OSF, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy dostarczyć w postaci dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu obsługującego ministra albo w formie papierowej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w systemie OSF, np. w przypadku złożenia wniosku w systemie OSF ostatniego dnia naboru wniosków, tj. 30 czerwca 2019 roku, termin dostarczenia do MNiSW pierwszej strony wniosku upływa 15 lipca 2019 r. Wnioski, wobec których nie spełniono powyższego obowiązku, nie będą podlegały ocenie.

Posted in Wiadomości.