Zalecenia Rady NCN dotyczące etyki badań naukowych

Mając na uwadze zapewnienie badaniom naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki zgodności z wysokimi standardami etycznymi oraz wsparcie badaczy przy rozstrzyganiu dylematów etycznych związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań, Rada NCN przygotowała zalecenia dotyczące badań z udziałem ludzi.

Posted in Wiadomości.