Zapowiedź konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) zaprosiła europejskie instytucje finansujące badania naukowe do współpracy w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees umożliwiającego międzynarodową wymianę naukowców poprzez organizację staży w zespołach naukowych realizujących granty ERC w różnych krajach europejskich. Inicjatywa ma wzmocnić pozycję naukową kandydatów do grantów ERC i stworzyć im możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.

Wynikiem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Europejską Radą ds. Badań Naukowych jest konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Nowy konkurs dedykowany będzie osobom posiadającym co najmniej stopień doktora, które planują wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC. Celem konkursu będzie wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o środki europejskie na realizację badań naukowych, a także zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. W ramach konkursu UWERTURA 1 , NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, pod warunkiem, że osoba realizująca staż  wystąpi  z wnioskiem o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia . Projekt badawczy powinien zostać zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Oprócz NCN, do programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees dołączyły inne agencje finansujące badania naukowe z Belgii, Czech, Estonii, Węgier i Słowenii. Pierwsza edycja konkursu UWERTURA 1 zostanie ogłoszona już 15 grudnia, a wnioski będzie można składać do 15 marca 2017 r.

Posted in Wiadomości.