Zaproszenie do składania ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych

Termin nadsyłania ofert: do 31 maja 2017 r. w PGNiG

W związku z przygotowaniem przez Departament Badań i Rozwoju programu działań na rok 2017 i lata następne, zapraszamy do składania ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych. Przede wszystkim interesują nas tematy, które mogą przynieść naszej firmie konkretne korzyści ekonomiczne, poprawić aspekty dotyczące ochrony środowiska lub pomogą wprowadzić nowe usługi i produkty.

Aby ułatwić przygotowanie oraz późniejszą ocenę ofert prosimy o wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zakres tematyczny ofert powinien mieścić się w opisanych w załączniku nr 2 obszarach priorytetowych dla Badań i Rozwoju w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Bylibyśmy zobowiązani za przekazanie nam wyżej wymienionych ofert w terminie do 31 maja 2017 r. w formie pisemnej i elektronicznej (skan oferty + wersja edytowalna word). Osobą koordynującą proces pozyskiwania ofert z naszej strony jest Pan Bolesław Rey tel. (022) 589- 47-64  e-mail:  boleslaw.rey@pgnig.pl

 

Załączniki:

  1. PGNiG – pismo do oferentów
  2. Obszary priorytetowe dla B+R w GK PGNiG SA
  3. Formularz oferty wykonania pracy badawczo – rozwojowej, w tym karta kryterium szczegółowego
  4. KARTA KRYTERIUM SZCZEGÓŁOWEGO – Szacowane korzyści projektu TRL 5-8

Archiwizacja informacji nastąpiła środa 31 maja, 2017 11:59pm

Posted in Archiwum.