ZARZĄDZENIE NR 180 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 180
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2020

Na   podstawie   §   5    Regulaminu  pracy    na   Uniwersytecie   Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 319), ustala się, co następuje:

§1

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi następujące dni poza niedzielami są wolne od pracy w roku 2020:

 •      styczeń:           1, 4, 6, 11, 18, 25;
 •      luty:                   1, 8, 15, 22, 29;
 •      marzec:            7, 14, 21, 28;
 •      kwiecień:         4, 11, 13, 18, 25;
 •      maj:                   1, 2, 9, 16, 23, 30;
 •      czerwiec:         6, 11, 12, 13, 20, 27;
 •      lipiec:                4, 11, 18, 25;
 •      sierpień:           1, 8, 14, 15, 22, 29;
 •      wrzesień:         5, 12, 19, 26;
 •      październik:    3, 10, 17, 24, 31;
 •      listopad:           7, 11, 14, 21, 28;
 •      grudzień:         5, 12, 19, 24, 25, 26.

§2

Dzień 12 czerwca 2020 r. wyznacza się jako dzień wolny do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej, który może wyznaczyć inny dzień wolny, gdy zachodzi taka potrzeba. Natomiast dni: 14 sierpnia 2020 r. wyznacza się jak dzień wolny za 15 sierpnia 2020 r. oraz 24 grudnia 2020 r. wyznacza się jako dzień wolny za 26 grudnia 2020 r.

Rektor UW: M. Pałys

 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5151/M.2019.394.Zarz.180.pdf

Posted in Wiadomości.