Zmiana komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) ogłasza się  komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086).

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/zmiana-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-i-naborze-wnioskow

Strona programu: https://www.gov.pl/web/nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki

 

Posted in Wiadomości.