Zmiana w zakresie składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Zwracamy uwagę, że w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 249), zmienione zostały zasady składania odwołań od decyzji dyrektora NCN, określone w art. 33 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki.
Począwszy od konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5, ogłoszonych 15 czerwca 2015 r., odwołanie przysługuje wnioskodawcy wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych. Uchybienia natury formalnej oznaczają błędy w postępowaniu administracyjnym oparte na niezastosowaniu lub błędnym zastosowaniu przepisów określających sposób przeprowadzenia oceny wniosków tj. stosownych ustaw, zapisów uchwał Rady NCN i zarządzeń dyrektora NCN. Złożenie odwołania z innej przyczyny będzie skutkowało wydaniem postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania.
Szczegółowa instrukcja składania odwołań od decyzji dyrektora NCN znajduje się w sekcji Dla wnioskodawców

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-21-zmiana-w-zakresie-skladania-odwolan

 

Posted in Wiadomości.