Informacja OPI: Przypomnienie o konieczności uzupełnienia danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się alertami przy osobach i publikacjach w Państwa podmiocie w SEDN, przesyłamy ponownie zestawienie komunikatów oraz najczęstszych przyczyn wyświetlania się ich w systemie.

Link do pobrania materiałów: Sankcje i alerty – przyczyny wyświetlania komunikatów w SEDN. 

Mamy nadzieję, że załączone zestawienie pomoże zidentyfikować przyczyny pojawiających się alertów i sankcji i w uzasadnionych przypadkach skorygować dane źródłowe.

Przypominamy również o konieczności uzupełniania i weryfikacji danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej (15 stycznia 2022) w następujących modułach systemu POL-on:

  • pracownicy (oświadczenia),
  • dane finansowe,
  • projekty naukowe,
  • patenty i prawa ochronne,
  • osiągnięcia artystyczne,
  • opisy wpływu (moduł Instytucje, zakładka Działalność naukowa)
  • system udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej (STUDNIA).

Dane dotyczące ewaluacji działalności naukowej powinny zostać ostatecznie zweryfikowane najpóźniej do 17 stycznia 2022, natomiast okres od 18 stycznia do 31 stycznia powinien zostać przeznaczony na składanie oświadczeń kierownika podmiotu o zgodności danych.

Osoby, które chciałyby uzupełnić wiedzę z zakresu ewaluacji zapraszamy na szkolenia e-learningowe:

  1. Kurs Ewaluacja 2022. Wstęp
  2. Kurs Ewaluacja 2022. Kryterium I
  3. Kurs Ewaluacja 2022. Kryterium II (NOWY!)

oraz zachęcamy do korzystania ze stron pomocy:

 

Z wyrazami szacunku

Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy

POL-on powstaje w OPI PIB.

_____

System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, który m.in. gromadzi i udostępnia aktualne informacje o polskiej nauce, prowadzi badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii, kompleksowo tworzy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.
Statistics image

Posted in Informacje, Wiadomości.