Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2017 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

W roku 2017 wnioski będą podpisywane przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych UW
(bez konieczności uzyskania podpisu Rektora lub Prorektora).

Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Nagrody premiera przyznawane są corocznie w następującej wysokości:

  • wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 000 zł każda;
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 – w wysokości 50 000 zł każda;
  • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6 – w wysokości 125 000 zł każda;

osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości:

  • nagroda pierwsza – 125 000 zł,
  • nagroda druga – 100 000 zł,
  • nagroda trzecia – 75 000 zł.

W obecnym naborze kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2016. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 2016 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2017 r.

Adres:

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 75 20

Więcej informacji i formularze: http://bob.uw.edu.pl/kancelaria-prezesa-rady-ministrow-nagrody-premiera/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu premiera

 

Posted in Wiadomości.