„Perły nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki – procedura składania wniosków

Pierwszy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia potrwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

 • Koszty pośrednie: 10% kosztów bezpośrednich

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji – adres e-mail: perlynauki@mein.gov.pl.


Aby złożyć wniosek o przyznanie finansowania w programie „Perły nauki” należy:

 • Samodzielnie, jako „redaktor wniosku”, wypełnić wniosek w systemie ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/app/ . W tym celu należy zalogować się do systemu ZSUN/OSF. Osoby, które nie posiadają konta, muszą je założyć.
Perły Nauki - jak złożyć wniosek w OSF

Perły Nauki – jak złożyć wniosek w OSF

 

 • W zakładce „Osoby przygotowujące wniosek” należy wpisać:
  Prorektor UW ds. badań
  – prof. dr hab. Zygmunt Lalak
  jako osobę upoważnioną do podpisania wniosku (upoważnienie zostanie przesłane przez BOB na Państwa skrzynkę mailową)
Osoba do podpisu - Osoby przygotowujące wniosek

Osoba do podpisu – Osoby przygotowujące wniosek

 

 • W zakładce „elektroniczna wysyłka wniosku” jako sposób wysyłki wniosku należy wybrać „podpis cyfrowy”.

 

Do BOB należy przesłać:

 • Pełną wersję wniosku w pdf (po zablokowaniu wniosku w ZSUN/OSF)
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku do podpisu elektronicznego Rektora.

Oba dokumenty należy przesłać na adres mailowy: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Podpisana przez Rektora część A wniosku zostanie przesłana do Państwa na adres mailowy podany we wniosku. Dokument należy załączyć w systemie ZSUN/OSF w zakładce „elektroniczna wysyłka”, następnie kliknąć „Wyślij wniosek do Ministerstwa”

Kierownikiem projektu może być:

 1. absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku 2021
 2. student jednolitych studiów magisterskich, który w roku 2021 ukończył:
  1. trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  2. czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

– i kontynuuje kształcenie na tych studiach

Ważne!

W pierwszym naborze kierownikiem projektu może być również:

 1. absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r.,
 2. student jednolitych studiów magisterskich, który w 2020 r. ukończył:
  1. trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  2. czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

– i kontynuuje kształcenie na tych studiach


Osoby do kontaktu w BOB:

Posted in Informacje, Wiadomości.