Raporty – program Ministra „Doskonała nauka” i „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Termin na złożenie raportów rocznych w MEN  z realizacji projektów finansowanych w ramach I edycji programu „Doskonała nauka” został przedłużony do dnia 31 marca 2022 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że termin na złożenie raportów końcowych dla projektów zakończonych w dniu 31 grudnia 2021 r. z I i II edycji programu „Doskonała nauka” został przedłużony do dnia 31 marca 2022 r.

 

Termin na złożenie raportów rocznych w MEN  z realizacji projektów finansowanych w ramach I edycji programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” został przedłużony do dnia 31 marca 2022 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że termin na złożenie raportów końcowych dla projektów zakończonych w dniu 31 grudnia 2021 r. z I i II edycji programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” został przedłużony do dnia 31 marca 2022 r.

Posted in Informacje, Wiadomości.