Umowy Opus, Preludium, Sonata – obieg dokumentów

Po zamknięciu umowy proszę pobrać z systemu OSF elektroniczną wersję UMOWY i zapisać na swoim komputerze.
Teraz trzeba nanieść podpis elektroniczny w formacie PAdES

  • Po pierwsze – niezależnie od obranej metody podpisu – proszę włożyć pendrive ze swoim certyfikatem kwalifikowanym do gniazdka USB komputera, na którym będzie podpisywany dokument.

lub

Podpisany podpisem elektronicznym plik (nie skan, nie scalony z innymi załącznikami dokument) należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Jednocześnie papierową wersję wydrukowanej UMOWY, podpisaną przez:
– Kierownika Jednostki (Dziekana/Prodziekana)
– Pełnomocnika Kwestora,
należy złożyć do BOB

Umowa zostanie podpisana podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB podpisanej przez władze wydziału/jednostki papierowej wersji dokumentu

Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna UMOWY zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN

 

Posted in Wiadomości.