Wstrzymanie naboru wniosków do programu „DIALOG”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że z dniem 1 października 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, straci moc ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku wstrzymany zostanie nabór wniosków do programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski do programu „DIALOG” złożone po 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane. O terminie wznowienia przyjmowania wniosków do programu „DIALOG” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformuje w osobnym komunikacie.

Posted in Wiadomości.