Blokowanie rejestracji oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N po upływie 21 dni

W dniu 22 lipca 2020 na stronach POL-on ukazała się informacja:

Blokowanie rejestracji oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N po upływie 21 dni

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. POL-on, w module Pracownicy została nałożona walidacja terminu wprowadzania oświadczeń:

 • o reprezentowanej przez pracownika dyscyplinie,
 • o zaliczeniu do liczby N

na 21 dni kalendarzowych wstecz. Oznacza to, że nie można zarejestrować w POL-onie oświadczenia po upływie 21 dni kalendarzowych od daty jego złożenia (za datę złożenia przyjmuje się dzień zatrudnienia).

[ https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/blokowanie-rejestracji-oswiadczen-o-reprezentowanej-dyscyplinie-i-o-zaliczeniu-do-liczby-n-po-uplywie-21-dni/493576 ]

W związku z powyższym komunikatem uprzejmie prosimy
o przesyłanie do Biura Obsługi Badań
oświadczenia o zaliczeniu do liczby N
i oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie
w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika w Państwa Jednostce
.

Grant Naukowy Fundacji DKMS

Termin składania wniosków w drugiej edycji Grantu Naukowego Fundacji DKMS upływa 31 lipca 2020.
Serdecznie zachęcam do przekazywania informacji wszystkim, którzy mogą być zainteresowani udziałem.

Przypominam, że wszystkie niezbędne informacje oraz wzór wniosku można znaleźć na naszej stronie: www.dkms.pl/grant lub pod adresem edukacja@dkms.pl


Katarzyna Szymańska
Koordynator Projektów Medycznych / Medical Project Coordinator
Fundacja 
DKMS
ul. Altowa 6 lok. 9
02-386 Warszawa

T +48 22 882 96 11
F +48 22 882 96 32

Organizacja Pożytku Publicznego

Twoja darowizna może uratować komuś życie. Wesprzyj nas!
Nr konta: 92 1240 6292 1111 0010 5530 0549
www.dkms.pl/przekaz-darowizne

wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA

Znamy wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje 84 stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej.

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Przyroda w polskich sztukach wizualnych w latach 2000-2020 – analiza filozoficzna. mgr Agata Zuzanna Kowalewska Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii 88 676
2 Liminalny aspekt bóstw w starożytnym Egipcie mgr Dániel Viktor Takács Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny 101 844
3 Integracja sygnałów wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych w procesie kształtowania się poczucia własności ciała mgr Piotr Litwin Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 120 112
4 Archiwum dziewczyn: własne oblicza dziewczyn w kulturze wizualnej i literaturze mgr Aleksandra Maria Kamińska Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales” 85 568
5 Ekowioski – laboratoria przyszłości. mgr Marcin Włodzimierz Krassowski Uniwersytet Warszawski 139 352
6 Psychospołeczne konsekwencje i moderatory traumy historycznej mgr Magdalena Skrodzka Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 103 676
7 Performatywne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca, na przykładzie miejscowości Andźuna, Indie. mgr Agata Rybus Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny 101 844
8 Różnice indywidualne w zakresie dwuwymiarowego perfekcjonizmu oraz perspektyw czasowych a emocje okołostartowe oraz poziom wykonania w sporcie. mgr Wojciech Karol Waleriańczyk Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 115 568
9 Uwarunkowania prawne cyfryzacji administracji z wykorzystaniem technologii rozproszonych rejestrów mgr Katarzyna Marta Ziółkowska Uniwersytet Warszawski 89 512
10 Czasowe i przestrzenne koordynaty sukcesji kręgowców w późnej kredzie Pustyni Gobi mgr Łukasz Jakub Czepiński Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii 99 608
11 Konsekwencje asymptotycznego bezpieczeństwa w teorii grawitacji i teorii cząstek mgr Jan Henryk Kwapisz Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 160 200
12 Fizyka domieszek w ultrazimnych mieszaninach atomów z jonami i cząsteczkami mgr Dariusz Krzysztof Wiater Uniwersytet Warszawski 101 844
13 Spektroskopia gamma bardzo neutronowo-nadmiarowych jąder w otoczeniu powłok magicznych mgr Monika Piersa Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 150 264
14 Efekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w kilku-elektronowych układach atomowych i molekularnych mgr Michał Kamil Siłkowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 131 840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-17-wyniki-etiuda-8?language=pl

inwestycje MNiSW

MNiSW – inwestycje

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF można składać wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową.

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 20 lipca w Biurze Obsługi Badań
 • 31 lipca 2020 r. w MNiSW – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Duszczyka:

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

 

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 • wypełnić formularz w systemie OSF,
 • wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Uwaga: Po wybraniu opcji „Podpis cyfrowy” należy:

 • pobrać z systemu ZSUN/OSF plik zawierający część A wniosku z podpisem elektronicznym ZSUN/OSF. Następnie należy pobrany plik podpisać podpisem elektronicznym w formacie PaDES – musi być podpisany dokładnie ten, wygenerowany z systemu, najświeższy plik. Plik może być podpisany jednym lub kilkoma podpisami elektronicznymi.
 • Następnie – po otrzymaniu podpisanego podpisem elektronicznym rektora dokumentu –  w sekcji „Elektroniczna wysyłka” należy załączyć plik ze wszystkimi podpisami.

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:

 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  • z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  • Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Prosimy o przesyłanie wniosków do:

Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami w Dz.U. 2016 poz. 1579 tj. Dz.U. 2019 poz. 162. W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.
Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej)

Uprzejmie przypominamy, że w systemie OSF od 8 czerwca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).

Termin na składanie wniosków upływa:

 • 17 sierpnia w Biurze Obsługi Badań
 • 31 sierpnia 2020 r. w MNiSW – po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się Wnioskodawca, oświadczenie kierownika podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Duszczyka:

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwego sposobu przesyłki:

Wnioskodawca powinien przesłać do BOB:
 • wniosek-wydruk aktualny stan wniosku
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku, czyli pobrany z OSF pdf wniosku cz. A do podpisu elektronicznego Rektora

Po uzyskaniu elektronicznego podpisu Rektora wniosek zostanie odesłany w celu dołączenia w systemie OSF i wysłania wniosku.

Prosimy o przesyłanie wniosków do:
lub

 

 

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r., pozostaną bez rozpoznania.

Materiały

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/uruchomienie-systemu-osf–skladanie-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-finansowych-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-spub-lub-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-spubi