Blokowanie rejestracji oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N po upływie 21 dni

W dniu 22 lipca 2020 na stronach POL-on ukazała się informacja:

Blokowanie rejestracji oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N po upływie 21 dni

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. POL-on, w module Pracownicy została nałożona walidacja terminu wprowadzania oświadczeń:

  • o reprezentowanej przez pracownika dyscyplinie,
  • o zaliczeniu do liczby N

na 21 dni kalendarzowych wstecz. Oznacza to, że nie można zarejestrować w POL-onie oświadczenia po upływie 21 dni kalendarzowych od daty jego złożenia (za datę złożenia przyjmuje się dzień zatrudnienia).

[ https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/blokowanie-rejestracji-oswiadczen-o-reprezentowanej-dyscyplinie-i-o-zaliczeniu-do-liczby-n-po-uplywie-21-dni/493576 ]

W związku z powyższym komunikatem uprzejmie prosimy
o przesyłanie do Biura Obsługi Badań
oświadczenia o zaliczeniu do liczby N
i oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie
w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika w Państwa Jednostce
.

Posted in Wiadomości.