Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił Konkurs nr 1/PERUN/2023

Konkurs nr 1/PERUN/2023 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa kr. PERUN obejmuje sprecyzowane zakresy tematyczne na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-1perun2023

Termin złożenia wniosku w NCBiR: 31 stycznia 2024 r. godz. 16:00

Termin złożenia wniosku w BOB UW: 24 stycznia 2024 r.


Do BOB należy przesłać:

  1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
  2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
  3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
  4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „ZAKRES MINIMALNY UMOWY KONSORCJUM/UMOWY O UTWORZENIU CENTRUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.