Grupa Azoty ogłasza nabór do programu akceleracyjnego

Grupa Azoty realizuje Program Idea4Azoty2030, którego celem jest stworzenie dogodnych warunków do inicjowania współpracy pomiędzy Grupą Azoty, a podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania  dla przemysłu.

Termin złożenia wniosków w Grupie Azoty – 15 kwietnia br.

Termin złożenia wniosków w BOB – 11 kwietnia br. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF Części V wniosku, tj.  Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora.

Więcej informacji: https://idea4azoty.grupaazoty.com/

Link do formularza zgłoszeniowego https://grupaazoty.com/i4a-formularz-zgloszeniowy

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.