Komunikat Ministra Nauki z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zawieszenia rozpatrzenia wniosków w programach pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i „Perły nauki II”

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005) zawiesza się
rozpatrzenie wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach:

 • 1) programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ustanowionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod
  nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. o zmianie komunikatu
  o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków, złożonych w ramach naboru trwającego od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31
  października 2023 r., ogłoszonego dla modułów „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”;
 • 2) programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r.
  o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 września 2021 r.
  o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków, złożonych w ramach naboru trwającego od dnia 9 października
  2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r.;
 • 3) programu pod nazwą „Perły nauki II” ustanowionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Perły nauki II” i naborze wniosków zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Perły nauki II” i naborze wniosków,
  złożonych w ramach naboru trwającego od dnia 1 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r.

Termin wznowienia rozpatrzenia wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach ww. programów Minister Nauki ogłosi odrębnym komunikatem w Biuletynie Informacji Publicznej na
swojej stronie podmiotowej.

 

Materiały

Treść komunikatu
20240111​_KOMUNIKAT​_-​_zawieszenie​_rozpatrzenia​_wniosków​_w​_programach.pdf 0.36MB

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-10-stycznia-2024-r-w-sprawie-zawieszenia-rozpatrzenia-wnioskow-w-programach-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje-i-perly-nauki-ii

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.