Kursy z zarządzania danymi – tylko do końca kwietnia

Szanowni Państwo,
na platformie Navoica jeszcze do końca maja dostępne są kursy z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów.

Dwa kursy zostały przygotowane m.in. z myślą o naukowcach, którzy prowadzą projekty badawcze. Są kompendium wiedzy na temat zarządzania danymi, w tym realizowania obowiązków wynikających z umów grantowych z Narodowym Centrum Nauki czy w ramach programu Horyzont Europa. Przybliżają również kwestie związane z udostępnianiem danych badawczych na platformach takich jak nowo powstałe instytucjonalne repozytorium Dane Badawcze UW.
Informacja istotna dla badaczy i badaczek, którzy aktualnie prowadzą projekty lub przygotowują się do złożenia wniosku o finansowanie.
W związku z sugerowanym czasem realizacji kursów zapisy na nie będą możliwe tylko do końca kwietnia. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Rejestracja:
Kurs dla naukowców – poziom podstawowy:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_03+2023_01/about
Kurs dla naukowców – poziom średnio zaawansowany:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_04+2023_01/about

Na platformie dostępne są również dwa kursy dla data stewardów – osób wspierających naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tych kursach, a także do rozpowszechnienia informacji o nich wśród osób współpracujących z naukowcami.

Kurs dla data stewardów – poziom podstawowy:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_01+2023_01/about
Kurs dla data stewardów – poziom średnio zaawansowany:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_02+2023_01/about

Więcej informacji można uzyskać pod adresem acybulska@uw.edu.pl oraz pod numerem telefonu 22 874 94 59.

Kursy zostały przygotowane przez ekspertów z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki.
Zadanie realizowane przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki dot. krajowej koordynacji partnerstwa European Open Science Cloud w latach 2022-2023.
Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.