Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło ósmy nabór na Doktorat Wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Komunikat Ministra Nauki z dnia 30 kwietnia 2024 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2024” i naborze wniosków https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-30-kwietnia-2024-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-2024-i-naborze-wnioskow2

  • Termin złożenia części I wniosku w systemie ZSUN OSF – 14 czerwca 2024 r.
  • Termin złożenia części I wniosku w BOB – 7 czerwca 2024 r.

Do Biura Obsługi Badań należy złożyć

  • PDF ostatecznej pełnej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.:
    • Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora
    • oraz część A.

Wnioskodawca (UW) może złożyć nie więcej niż 30 wniosków. W związku z tym, pierwszeństwo złożenia wniosku będą miały osoby, których wnioski zostały wstępnie zaakceptowane przez Szkołę Doktorską UW.

Zgodnie z zasadami przyjęć do Szkół Doktorskich UW, kandydaci do udziału w programie Doktorat Wdrożeniowy przechodzą wstępną  weryfikację merytoryczną we właściwej szkole doktorskiej. Rejestracja prowadzona jest przez IRK (https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/SzD2024/units/).

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

 

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.