Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do I edycji konkursu programu NEON

Termin złożenia wniosków w NCBR – 4 lipca 2022 r., do godz. 16:00

Termin złożenia wniosków w BOB – 27 czerwca 2022 r Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego

Cel główny  realizowany jest  poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;
  2. Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;
  3. Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;
  4. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/neon–i-konkurs

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.