Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do I konkursu programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

  • Termin złożenia wniosków w NCBR – 12 grudnia do godz. 16.00
  • Termin złożenia wniosków w BOB – 6 grudnia 2022 r.

Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.:

  • Dziekana/Dyrektora
  • Pełnomocnika Kwestora
  • oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.