Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do IV edycji konkursu INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Termin złożenia wniosków w NCBR – 18 sierpnia 2022 r., do godz. 16:00

  • Termin złożenia wniosków w BOB – 8 sierpnia 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu.

Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu:

  • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
  • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
  • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,
  • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej ( konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.