Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do IX edycji programu GOSPOSTRATEG na projekty otwarte

  • Termin złożenia wniosków w NCBR – 14 października 2022 r., do godz. 16:00
  • Termin złożenia wniosków w BOB – 6 października 2022 r.

Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.:

  • Dziekana/Dyrektora
  • Pełnomocnika Kwestora
  • oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–ix-konkurs-na-projekty-otwarte

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.