Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VII konkursu INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar.

  • Rozpoczęcie naboru wniosków w NCBR – od 14 lipca 2023
  • Termin składania wniosków w NCBR – do 18 października 2023 r., godz. 16:00
  • Termin złożenia wniosków w BOB – do 11 października 2023 r.

Do BOB należy przesłać:

  1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
  2. Komunikat Kwestora nr 5/2013
  3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
  4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres minimalny umowy konsorcjum” i „Umowę o dofinansowanie projektu” zawieraną z NCBR.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/vii-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane


Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.