Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VIII edycji programu GOSPOSTRATEG

Termin złożenia wniosków w NCBR – 31 maja 2022 r., do godz. 16:00

Termin złożenia wniosków w BOB – 24 maja 2022 r. Do Biura Obsługi Badań należy złożyć PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Ósmy konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje jedno zagadnienie badawcze  pn. Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów – BAT.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–viii-konkurs-na-projekty-zamawiane

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.