Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – nabór wniosków 2023

  • Termin wewnętrzny BOB – 24 października 2023

Wskazany Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” obowiązuje nadal w 2023 r. Nastąpiła jedna jego zmiana:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-12-sierpnia-2022-r-o-zmianie-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2

Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00 (termin złożenia wniosku systemie OSF)– w przypadku modułów: „Dziedzictwo
narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”.

  • Termin wewnętrzny BOB – 24 października 2023

W przypadku modułu „Fundamenty” termin naboru wniosków minister ogłasza odrębnym komunikatem w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF),
zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na zamieszczonym w nim formularzu.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-11-maja-2022-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2

Osoby do kontaktu w BOB:


Materiały

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.