Nowe Idee – Ukraina

Wzmocnienie współpracy badaczy z UW z ukraińskim środowiskiem naukowym jest celem konkursu organizowanego w ramach „Nowych Idei”.

„Nowe Idee – Ukraina” poprzez realizację wspólnych projektów naukowych przyczyniających się do osiągania doskonałości naukowej oraz zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności badań realizowanych na UW pozwolą na wzmocnienie współpracy z ukraińskim środowiskiem naukowym.

Przyznana kwota dofinansowania w wysokości do 90 000 zł będzie mogła zostać wykorzystana na projekt badawczy, którego efektem powinno być złożenie publikacji lub złożenie wniosku o grant naukowy finansowany ze źródeł zewnętrznych. Dofinansowanie w konkursie może być wydatkowane też na zatrudnienie naukowca z Ukrainy oraz na pokrycie kosztów związanych z badaniami naukowymi i wynagrodzenie dla kierownika projektu.

Nabór wniosków trwa w dniach 01 – 19.04.2022.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2022/04/nowe-idee-ukraina/

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.