Otwarty konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna.

Wnioski o finansowanie można składać od 02 do 13 października 2023 r. do godz. 16:00.

Termin wewnętrzny złożenia wniosków do BOB – do 6 października 2023 r.

Do BOB należy przesłać:

  1. Wypełnioną kartę informacyjną znajdującą się na stronie http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/tryb-obiegu-dokumentow-obowiazujacym-podczas-skladania-wnioskow-do-ncbr-amb-oraz-wib/
  2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013
  3. Wymagane oświadczenia/załączniki do podpisu Rektora UW
  4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Dziekan/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

W przypadku wniosku składanego w ramach konsorcjum, należy przesłać do Biura Prawnego UW umowę konsorcjum oraz „Zakres przedmiotowy Umowy Konsorcjum” i „Wzór Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki”.

Więcej informacji: https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/

 

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.