Pismo Prorektora ds. badań informujące o trybie obiegu dokumentów obowiązującym podczas składania wniosków do NCBR

Szanowni Państwo,

poniżej udostępniamy pismo Prorektora ds. badań  informujące o trybie obiegu dokumentów obowiązującym podczas składania wniosków do NCBR

 


Kierownik Projektu naukowego zobowiązany jest do przedłożenia w Biurze Obsługi Badań na 5 dni przed terminem złożenia wniosku w NCBR następujących dokumentów:

  1. Wypełnionej karty informacyjnej dla projektów finansowanych przez NCBR
  2. Komunikatu Kwestora nr 5/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie składania oświadczeń o kwalifikowalności podatku VAT oraz pozostałych oświadczeń przy ubieganiu się o finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych
  3. Wymaganych oświadczeń do podpisu Prorektora UW ds. badań – prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka.
  4. PDF składanego wniosku

Powyższe dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Projektu z UW, Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.