Stypendia dla wybitnych młodych naukowców 2024 przyznane!

Dwudziestu sześciu młodych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendia Ministra Nauki. W gronie wyróżnionych osób jest dwadzieścia jeden badaczy ze stopniem doktora i pięcioro doktorantów. To najwięcej spośród wszystkich stypendystów z innych uczelni.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są osobom, które mają znaczące osiągnięcia naukowe, np. publikacje w prestiżowych czasopismach lub prowadzą innowacyjne badania.

W tym roku Minister Nauki wyróżnił 228 młodych naukowców, w tym trzydziestu dwóch doktorantów. Osoby wyróżnione reprezentują pięćdziesiąt trzy dyscypliny naukowe i artystyczne. Wśród laureatów jest dwadzieścia sześć osób, które kształcą się na Uniwersytecie Warszawskim. To największa liczba stypendiów przyznanych młodym badaczom spośród wszystkich polskich uczelni.

Stypendia będą wypłacane przez trzy lata, a ich miesięczna wysokość wynosi 5 390 zł.

Laureaci stypendium dla wybitnych młodych naukowców z UW

Badacze ze stopniem doktora:

 • dr Breno Barreto Silva – językoznawstwo;
 • dr Dominika Blachnicka-Ciacek – nauki socjologiczne;
 • dr Agata Anna Deptuła – archeologia;
 • dr Tomasz Dębiec – matematyka;
 • dr Klaudia Dębiec-Andrzejewska – nauki biologiczne;
 • dr Krystian Adam Iłkiewicz – astronomia;
 • dr Patryk Stanisław Iwanek – astronomia;
 • dr Aleksandra Katarzyna Jaskólska – stosunki międzynarodowe;
 • dr Michał Kobecki – nauki fizyczne;
 • dr Agnieszka Irena Laddach – historia;
 • dr Tomáš Masařík – informatyka;
 • dr Katarzyna Ewa Mazowiecka – matematyka;
 • dr Michał Jan Miśkiewicz – matematyka;
 • dr Przemysław Włodzimierz Pazik – historia;
 • dr Agnieszka Radziwinowicz – nauki socjologiczne;
 • dr Krzysztof Maciej Rybak – literaturoznawstwo;
 • dr Krzysztof Andrzej Sękowski – filozofia;
 • dr Dominika Sieczkowska-Jacyna – archeologia;
 • dr Emilia Michalina Smagur – archeologia;
 • dr Jakub Sokołowski – ekonomia i finanse;
 • dr Bartosz Wołodkiewicz – nauki prawne.

Doktoranci:

 • Wiktor Marcin Rorot – filozofia;
 • Dorota Maria Szepke – nauki chemiczne;
 • Emil Dymitr Śliwiński – nauki prawne;
 • Weronika Maria Wojturska – nauki prawne;
 • Hubert Baniecki – informatyka.

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.
Skip to content