Wnioski o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. (konkurs SMN19)

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2023 r.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 r.

  • Termin wewnętrzny składania wniosków to 15 grudnia 2023 r.

Składany wniosek powinien być zaakceptowany przez Dziekana/Kierownika Jednostki
i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

Szczegółowe informację: Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. (konkurs SMN19) – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Instrukcja składania wniosków dostępna na stronie:

Do wniosku należy dołączyć skan pełnomocnictwa Prorektor UW ds. badań. W związku
z tym, przed rozpoczęciem uzupełniania formularza w systemie OSF, proszę wysłać prośbę
o przesłanie takiego dokumentu na adres marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl


Obieg dokumentów na UW:

Wniosek należy pobrać z systemu OSF

Wniosek musi zawierać akceptację (podpis) Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
⇒ Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
⇒ Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku

⇒ Pełnomocnik Kwestora podpisuje się na pierwszej stronie wniosku

 

W zakładce „Osoba podpisująca wniosek” należy wpisać:

Osoba upoważniona do podpisania wniosku

Prorektor UW ds. badań

– prof. dr hab. Zygmunt Lalak

  • upoważnienie zostanie przesłane przez BOB na Państwa skrzynkę mailową
KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

  • Wniosek z podpisami Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora
  • Wniosek PDF (czysty) do podpisu prof. Z. Lalaka

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Podpisany przez Prorektora wniosek zostanie odesłane na adres e-mailowy, z którego został nadesłany
Wniosek należy zamieścić w systemie OSF (w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁAKA) poprzez dodanie podpisanego wniosku w miejscu Plik podpisany elektronicznie, a następnie wysłać do MEiN (przycisk WYŚLIJ DO MINISTERSTWA)

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

Informacji udziela:

mgr Marta Ambroziak
tel.: 22 55 24 252
e-mail: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.